PAROC Pro Bend 140

PAROC Pro Bend 140

PAROC Pro Bend 140 är en rörskålsböj för små rörböjar med hög temperatur tillverkad av obrännbar stenull. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Bend 140 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.

Produktblad

 
Uppdaterad 19 jan 2017

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominal Density
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
ThicknessInner Diameter
20-120 mm22-168
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability680 °C EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 14707)

Förpackning

Package Type
Wellpappkartong
Single Package Size
Kartong 300x600x1200 mm, 300x600x600 mm
Pallet Size
1200x1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1L EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,054 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,073 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensions and TolerancesT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominal Density
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
ThicknessInner Diameter
20-120 mm22-168
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability680 °C EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 14707)

Förpackning

Package Type
Wellpappkartong
Single Package Size
Kartong 300x600x1200 mm, 300x600x600 mm
Pallet Size
1200x1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1L EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,054 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,073 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensions and TolerancesT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominal Density
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
ThicknessInner Diameter
20-120 mm22-168
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability680 °C EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 14707)

Förpackning

Package Type
Wellpappkartong
Single Package Size
Kartong 300x600x1200 mm, 300x600x600 mm
Pallet Size
1200x1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1L EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,054 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,073 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensions and TolerancesT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.