Gröna tak har många fördelar. Förutom det estetiska, det är vackert, minskar det avrinningen från taket. Det minskar också temperaturväxlingarna på konstruktionen och ger ett hållbarare tak. Det kan också ge extra poäng vid miljöklassning av byggnaden.

PAROC PROOF Gröna Tak

Dessa lösningarna för låglutande tak kan användas för gröna tak med vikter upp till 500 kg/m2. Med detta menas lättare sedumtak upp till mindre buskar. Det finns ett antal typer av system för gröna tak men i huvudsak kännetecknas de av ett undre vattenhållande lager och ett vegetationslager. Det är totalvikten när systemet är vattenmättat som är dimensionerande. Det är mycket viktigt att taket blir absolut tätt och att tätskiktet som används är godkänt av en tätskiktsleverantör och monterat enligt dennes anvisningar.Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 50 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K 0.142 0.132 0.123 0.112  0.103  0.093  0.083  0.073

Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
Total tjocklek 230 250 270 300 330 370 420 480
U-värde, W/m2K 0.152 0.141 0.131 0.119 0.109 0.097 0.086 0.076