Isoleringslösningar för renovering

Många fastighetsägare går i tankar om att renovera för att åstadkomma en tilltalande och funktionell exteriör. Renoveringar som alla kräver god planering och en rejäl investering. En energirenovering ger ytterligare fördelar. Om man ändå planerar att renovera – passa på att energieffektivisera för framtiden. Det är i de flesta fall en lönsam åtgärd, inte bara av energibesparingsskäl.Vid renovering av ett gammalt tak, överväg därför alltid tilläggsisolering. Genom att skilja det nya tätskiktet från det gamla får det nya taket förutsättningar som om det vore nytt. Det gamla tätskiktet kan ligga kvar på plats förutsatt att blåsor och andra ojämnheter skärs bort. Det får inte finnas något mellanrum mellan den nya isoleringen och det gamla taket. Det nya tätskiktet kommer att fungera bättre om det läggs på isoleringsmaterial i stället för direkt på det gamla takskiktet. 

 
Rekommendationerna för nyproduktion gäller också för tilläggsisolering.

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

 

Läs mer om att tilläggsisolera ytterväggar >

PAROC PROOF Renoveringssystem - nytt tätskiktsmembran

I samband med renovering av tätskiktet hos ett varmt låglutande yttertak måste man alltid göra en bedömning för att avgöra om en extra isolering behöver installeras eller inte. Detta är inte bara av energibesparande orsaker. Genom att separera det nya tätskiktet från det gamla får taket samma egenskaper som det hade när det var nytt.

Paroc roof solution for renovation

Ny konstruktion:

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
   

PAROC PROOF Renoveringssystem - tilläggsisolering på befintlig isolering

En tilläggsisolering av ett utvändigt isolerat låglutande tak betalar sig snabbt. Många industritak är byggda före och under 70-talet och isolerade med enbart 50 mm stenull. Det gamla tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att det är tätt. Den befintliga isoleringen får högst utgöra 1/3 av konstruktionens  totala isolertjocklek. Inga luftspalter får bildas mellan tilläggsisoleringen och det gamla taket. 

Ny konstruktion:

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
 

Ny konstruktion:

 • Nytt tätskiktsmembran
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROS 60 Takskiva

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
 
            

PAROC PROOF Renoveringssystem - tilläggsisolering i ett ventilerat parallelltak

Bristen på utrymme gör det oftast enklare att placera tilläggsisoleringen på utsidan av det befintliga tätskiktet. Det gamla tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att det är tätt. Den befintliga isoleringen får högst utgöra 1/3 av konstruktionens totala isolertjocklek. Inga luftspalter får bildas mellan tilläggsisoleringen och det gamla taket. För att denna lösning skall fungera måste befintlig luftspalt under råsponten stängas igen Det är ytterst viktigt att träkonstruktionen är torr innan de befintliga ventilationshålen, oftast i takfoten, stängs. Detta tar normalt ett år.

Ny konstruktion:

 • Nytt tätskiktsmembran
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROS 60, Takskiva

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt på råspont
 • Luftspalt
 • Bärande konstruktion med befintlig värmeisolering
   

 

Plåttak med ut- och invändig isolering

Ett yttertak kan med fördel kompletteras med bullerreducerande skiva på insidan. Det är ett enkelt sätt att förbättra ljudabsorptionen i lokalen; 50 mm är i regel tillräckligt. För att också förbättra värmeisoleringen kan tjockleken ökas. Bullerskivan fästs med skruv och bricka eller med en kombination av profiler i en riktning. Genom att isolera hela ytan kan den ökade värmeisoleringen tillgodoräknas. Värmeisoleringsförmågan hos skivan försämras under bärande plåt då viss ventilation sker ovanför skivan. Detta framgår av lambdavärdena i nedan tabell.

 • Låglutande tak med utvändig isolering
 • och tätskiktsmembran
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
 • Bärande plåt
 • Parafon Buller (natur, vit, grå, svart)
 • MT-bärverk
   
Rekommenderade lambdavärden
Produkt Isolertjocklek, mm
PARAFON BULLER 50 80 100
Lambdavärde, W/mK 0.045 0.048 0.050
 • Nytt tätskiktsmembran
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROB 80, Takboard, 
  PAROC ROB 60 Renoveringsboard eller PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard 

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag