Isoleringslösningar för kondensisolering

I byggnader utan krav på värmeisolering placeras ofta en isolering på ovansidan av det trapetsprofilerade stålplåtstaket. Detta görs för att förhindra att fukt i byggnaden vintertid kondenserar på undersida plåt och droppar ner i lokalen.

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande takLäs mer på Tekniska rekommendationer.

PAROC PROOF KONDENSISOLERING - Yttertak med skivisolering på bärande plåt

PAROC ROBSTER kan med sin höga tramphållfasthet även användas som kondensisolering. Med ett stort fukttillskott inomhus under årets kalla period ökar den relativa fuktigheten och därför bör kondensrisken bedömas i varje enskilt fall. Det är viktigt att ta reda på förutsättningarna innan en lösning väljs. Det är dessutom viktigt att kontrollera att förutsättningarna inte ändras. Om den bärande plåten t ex läggs upp och ner kan öppningsmåttet ändras vilket kan medföra risk för genomtrampning. Vid läggning överlag skall ovanförliggande lager korsläggas med förskjutna skarvar.
 
Anmärkning: Vid montage av PAROC ROBSTER skall långsidan (1800 mm) läggas tvärs profiltopparnas längdriktning. Kortsidan (1200 mm) på undre lagret skarvas i möjligaste mån över profiltopp om inget annat anges. I samband med  läggning av undre lagret med PAROC ROBSTER måste försiktighet iakttas. Gå alltid på profiltopparna för att undvika genomtrampning. Vid isolering i flera lager förskjuts skarvarna mellan isolerskikten.
  • Tätskiktsmembran 
  • 20 mm PAROC ROB 80, Takboard
  • 30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard (skarven placeras över profiltopp)
  • Bärande konstruktion av profilerad plåt 
 Paroc Robster

Profilmått enligt figuren:
a < 170 mm
b > 80 mm   

 
                   

Paroc Robster 

Profilmått enligt figuren:
a <220 mm
b > 80 mm

 

  • Tätskiktsmembran
  • 50 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
  • Bärande konstruktion av profilerad plåt

Paroc Robster 

Profilmått enligt figuren:             
a < 240 mm
b > 80 mm   
 

 
         

Paroc Robster 

Profilmått enligt figuren:  
a < 260 mm  
b > 80 mm