Isoleringslösningar för takfall och ränndalskilar

Vid plana tak eller tak med alltför låg lutning är det lämpligt att använda  PAROC Takfall och Ränndalskilar för att med hjälp av isolering bygga upp en tillfredsställande lutning och se till att regn och smältvatten leds bort från taket samt minimera risken för läckage. 

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

 

PAROC PROOF Fallisolering

Takfall

Ett takfall byggs upp med isolering av kilformade skivor i stenull. Det kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att isolertjockleken inte får överskrida vad som är möjligt att fästas in mekaniskt. Paroc har flera produkter för att bygga raka takfall i önskad riktning. 
 
PAROC ROU 60 5, Takfall 1:40 används för uppbyggnad av raka fall med ca 1,5 graders taklutning och består av fyra kilformade skivor samt en plan skiva för större fallängder. PAROC ROU 60 4, Takfall 1:60 används för fall med ca 1 graders taklutning och består av sex kilformade skivor samt en plan skiva för större fallängder. 

Fallen kan läggas ovan PAROC ROS 30, Underskiva eller PAROC ROL 30, Taklamell och kombineras med PAROC ROB 80, Takboard alternativt PAROC ROBSTER 60. Fallen är formaterade så att lutningen går utmed skivans kortsida.

 

 
 

 

 

Takkil

PAROC ROV 60 1, Takkil används för uppbyggnad av raka fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt i ränndalar. Takkilar finns i ett antal varianter och lutningar. 

Ränndalskilar

För att skapa vattenavrinning mot brunnar eller leda vatten runt hinder på tak med hjälp av isolering används PAROC ROV 60 2, Ränndalskilar. Tätskiktet kan appliceras direkt på Ränndalskilarna. De levereras som moduler med önskad längd och läggs enligt medföljande anvisning. Lutning 1:60 i längriktning och lutning 1:15 i tvärriktning.