PAROC FireSAFE VF10

Brandskyddsboard Vägg

PAROC FireSAFE VF10 Brandskyddsboard Vägg används som brandskyddsskikt av brännbar isolering i ventilerade fasader. Skivorna monteras med genomsticksmontage och sammanpressade fogar med skruv och metallbricka i underliggande konstruktion, 8 infästningar per skiva. Skivan är försedd med glasfiberflor på en sida.

Produktblad

 
Uppdaterad 18 dec 2018