PAROC ROU 60 5

Takfallsskiva 1:40

Vid låglutande tak är det lämpligt att bygga upp en tillfredsställande lutning så att regn och smältvatten leds bort från taket och risken för läckage minimeras. Ett takfall kan byggas upp med kilformade hårda skivor av stenull och kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att isolertjockleken inte får överskrida vad som är möjligt att fästas in mekaniskt. PAROC ROU 60 5, Takfall 1:40 används för fall med 1,5 graders taklutning och består av fyra kilformade skivor samt en plan PAROC ROS 30 skiva för större fallängder. Fallen kan läggas ovan PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30, och kombineras med PAROC ROB 80 alternativt PAROC ROBSTER 60. Fallen är formaterade så att lutningen går utmed skivans kortsida.

Produktblad

 
Uppdaterad 4 jan 2019