PAROC WAS 35tt

Klimatskiva

PAROC WAS 35tt

Klimatskiva™ PAROC WAS 35tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Skivan kan användas i enskiktssystem eller i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem är det enkelt att skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeisoleringsegenskaper. Skivans båda sidor är täckt av naturfärgad glasfiberflor, vilket underlättar hanteringen av produkten.

Produktblad

 
Uppdaterad 3 jan 2019