PAROC XIL 002

Lösull

PAROC XIL 002
Lösull PAROC XIL 002 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetsystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

Produktblad

 
Uppdaterad 22 okt 2018

Certification Number
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Designation Code
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Package Type
Plastemballage. Säckar på returpall.
Single Package Size
230 x 400 x 800 mm
Pallet Size
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mKEN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036EN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, WpNPD EN 14064:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Transmission MU, µ1 EN 14064:2010 (EN 12086)

Beständighet

Settlement Class Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1

Certification Number
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Designation Code
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Package Type
Plastemballage. Säckar på returpall.
Single Package Size
230 x 400 x 800 mm
Pallet Size
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mKEN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036EN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, WpNPD EN 14064:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Transmission MU, µ1 EN 14064:2010 (EN 12086)

Beständighet

Settlement Class Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1

Certification Number
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Designation Code
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Package Type
Plastemballage. Säckar på returpall.
Single Package Size
230 x 400 x 800 mm
Pallet Size
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mKEN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036EN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, WpNPD EN 14064:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Transmission MU, µ1 EN 14064:2010 (EN 12086)

Beständighet

Settlement Class Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1