PAROC XIL 002

Lösull

PAROC XIL 002
Lösull PAROC XIL 002 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetsystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

Produktblad

 
Uppdaterad 22 okt 2018

Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mKEN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036EN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14064:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14064:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1

Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mKEN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036EN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14064:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14064:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1

Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mKEN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036EN 14064:2010
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: 0,036 W/mKEN 14064:2010

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14064:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14064:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1