PAROC XIL 002

Lösull

Lösull PAROC XIL 002 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetsystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

Produktblad

 
Uppdaterad 21 feb 2022

Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14061-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
.Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)0,036 W/mK 
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)0,036 W/mK 

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14061-1:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1

Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14061-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
.Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)0,036 W/mK 
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)0,036 W/mK 

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14061-1:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1

Godkännande nummer
0809-CPR-1112 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Förpackning
Plastemballage. Säckar på returpall.
Paketstorlek
230 x 400 x 800 mm
Pallstorlek
1200 x 800 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14061-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14061-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
.Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:EN 14061-1:2010
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: ≥40 kg/m3)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad Densitet: ≥70 kg/m3)0,036 W/mK 
Horisontellt slutet utrymme (Installerad Densitet: ≥60 kg/m3)0,036 W/mK 

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, WpNPD EN 14061-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ1 EN 14061-1:2010 (EN 12086)

Beständighet

Sättningsklass Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme ≤45°: 1
Vertikalt slutet utrymme >45°: 1
Horisontellt slutet utrymme: 1